Keurmerken en accreditaties MoveHs | MoveHs

Keurmerken en klachtenprocedure

SemH erkenningsregeling Medische zorg

Deze onafhankelijke stichting certificeert leveranciers van medische hulpmiddelen die hoogwaardig kwaliteitswerk leveren. De door de SemH erkende leverancier is een professional die door opleiding en ervaring weet hoe te handelen. Bovendien levert de erkende leverancier een hulpmiddel dat is afgestemd op de zorgvraag die past bij uw behoefte. http://www.semh.infoheader-semh

Nederlandse Stichting PMU Specialisten

logo NSGP

Klachtenprocedure

U heeft een medische verstrekking geleverd gekregen. Ondanks het feit dat wij uitgebreid met u de mogelijkheden, onmogelijkheden en eventuele beperkingen van de verstrekking hebben besproken, kan het toch zo zijn dat de verstrekking volgens u niet voldoen aan de eisen. Indien wij een ‘ontevredenheid‘ van u hebben vernomen zullen wij deze desgewenst als klacht in behandeling nemen volgens de klachtenprocedure, deze bevat de volgende elementen:

  • MoveHs reageert binnen 5 werkdagen mondeling of schiftelijk op een klacht
  • de klacht wordt geanalyseerd zodat de oorzaak naar boven komt
  • de corrigerende maatregel om de klacht op te lossen wordt genomen
  • de preventieve maatregel ter voorkoming wordt genomen; indien van toepassing
  • de corrigerende/preventieve maatregel wordt genomen en aan client mondeling/schriftelijk medegedeeld
  • Indien de cliënt en MoveHs niet tot overeenstemming zijn gekomen kan de casus schriftelijk als klacht aangemeld worden bij de onafhankelijke geschillen commissie Uiterlijke Verzorging. Klachten over behandelingen, productverkoop, haarwerken kunnen bij deze onafhankelijke commissie worden voorgelegd. Stichting Geschillencommissie, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag Anko,      T: 070-3105310 F: 070-3658814
  • De uitkomst van deze klacht door de St. Geschillencommissie is bindend voor beide partijen.

 Logo geschillencommissie(2)

 

 

 

5/5

Wat een geweldig bedrijf! Viola en Danique begrijpen de mensen met haarproblemen en doen er met veel liefde alles voor om de mensen weer mooi en blij te maken!

5/5

Al jaren heb ik last van haarverlies. Omdat ik niet anders gewend was, stond ik er niet bij stil dat er iets aan de hand zou kunnen zijn. Ik dacht dat dit gewoon iets was dat bij mij hoorde.

MoveHs
H. ter Kuilestraat 131
Operetteweg 7
7547 BC Enschede
1323 VJ Almere

Copyright 2012 - 2018 MoveHs Pure & Natural Hair Solutions | Leverings Voorwaarden | Sitemap